0

0.00

#
58-3450

Brandstofsysteem-vervangingsonderdelen voor uw auto

Voertuig selecteren

Op Kenteken

Brandstoftoevoer van premiumkwaliteit

Top Brandstoftoevoer auto-onderdelen van de beste fabrikanten

  • VALEO Brandstofsysteem
  • BOSCH Brandstofsysteem

Brandstofsysteem - Tips over controle, meest voorkomende defecten en vervanging

Het brandstofsysteem zorgt ervoor, dat benzine, diesel of gas uit de tank in de verbrandingsruimten van de motor terechtkomt. Een intact brandstofsysteem is niet alleen voor de werking van de auto belangrijk. Een te allen tijde onberispelijke toestand is vooral voor de (brand)veiligheid van het voertuig onontbeerlijk.

De opbouw van het brandstofsysteem

De brandstof wordt aan een extern tankstation in de brandstoftank gegoten. Dit gebeurt zonder druk bij vloeibare brandstoffen zoals benzine of diesel, of onder hoge druk bij aardgas of LPG. In de tank zit een vlotter of een druksensor, die met de brandstofmeter is verbonden. Vanuit de tank loopt de brandstof door een brandstofpomp, die de noodzakelijke persdruk in het brandstofsysteem opbouwt. De pomp wordt door een elektromotor aangedreven, die door de batterij en de generator wordt gevoed. Bij diesel- en benzineauto's bestaan de brandstofleidingen meestal uit eenvoudige rubberen slangen of koperen leidingen. Zij voeren de brandstof naar de injectiepomp, waar hij verstuift en met behulp van een stuureenheid exact op het juiste moment en in de correcte dosis in de verbrandingsruimte wordt geïnjecteerd. Bij voertuigen met gasaandrijving zijn alle componenten inclusief de brandstofleidingen tegen hoge druk bestand, die voor het vloeibaar maken van het gas noodzakelijk is. Bij diesel- en benzineauto's passeert de brandstof nog een of meer brandstoffilters. Omdat de kwaliteit van de getankte vloeibare brandstof sterk kan verschillen, is het belangrijk dat deze filters regelmatig worden vervangen. Het weglaten van een filter is niet aan te bevelen, omdat een verstopte injectiepomp en verkleefde injectiesproeiers enkel op zeer dure wijze weer gebruiksklaar kunnen worden gemaakt.

Defecten aan het brandstofsysteem

Defecten aan het brandstofsysteem bemerkt men door lekkende brandstof, een onaangename geur of een slechte motorloop. Lekkende brandstof is zeer gevaarlijk en schadelijk voor het milieu. Het is verboden om met een auto te rijden die brandstof verliest. De tank van een auto bestaat oftewel uit staalplaat of uit kunststof. Tanks uit staalplaat, vooral tanks voor vloeibare brandstof, kunnen roesten. Het is niet aan te bevelen, een tank te lassen omdat daarbij een hoog explosiegevaar bestaat. Bovendien levert dit nooit de garantie van een duurzame oplossing op. Die is alleen te verkrijgen door vervanging tegen een nieuw onderdeel. Bij veel auto's kan een metalen brandstoftank door een nieuw onderdeel uit kunststof worden vervangen. Deze maatregel is bij reparatie van het brandstofsysteem aan te bevelen, omdat hiermee het gevaar van roest wordt uitgesloten. De brandstofmeter zit bij auto's met vloeibare brandstof in de tank. In de meeste gevallen is deze niet apart te repareren. Is de brandstofmeter aan de vlotter defect, moet meestal de gehele tank worden vervangen. Verkeerde aanduidingen van de hoeveelheid brandstof hebben meestal losse of verroeste contacten dan wel fouten in de meter als oorzaak. Dit dient voorafgaand aan de vervanging van de tank te worden gecontroleerd. De leidingen worden tevens op den duur broos of poreus. Benzine- en dieselslangen van rubber kunnen gewoonweg door verwijdering en opnieuw insteken worden vervangen. Omdat deze leidingen ook aan de binnenkant verslijten, is de gelijktijdige vervanging van de filter raadzaam. De brandstofpomp zit bij de meeste auto's direct aan de tank en is via de kofferruimte te bereiken. Wanneer deze defect is, rijdt de auto gewoonweg niet meer. De pomp wordt door een elektromotor aangedreven. Daarom dient bij een defect eerst de periferie te worden gecontroleerd: kabels, schakelaars, relais, zekeringen - de gehele elektrische installatie rondom de brandstofpomp kan voor een defect verantwoordelijk zijn en is veel goedkoper en sneller te repareren dan de pomp zelf. De injectiepomp kan niet door een leek worden gerepareerd. Het betreft een uiterst complex aggregaat met veel assen, zuigers, pakkingen en tandwielen. Toch laten injectiepompen van oudere auto's zich door vervangingsapparatuur voordelig vervangen. Een zwakke plek bij injectiepompen zijn de pakkingen (dichtingen). Wanneer verkeerde brandstof – bijvoorbeeld biodiesel bij auto's die daarvoor niet geschikt zijn – wordt gebruikt, dan lopen de dichtingen snel schade op.

Alles voor het brandstofsysteem bij Auto-onderdelenexpert.nl

Wij verkopen alles, wat u voor de reparatie van uw brandstofsysteem nodig heeft. Bijvoorbeeld vindt u onder onze online catalogus een grote keuze aan zeer voordelige tanks. Met deze aanbiedingen loont zich een reparatiepoging door lassen, solderen of plakken niet meer.

Top bestsellers uit de categorie:

Andere onderdelen voor uw auto