0

0.00

#
55-0964

Uitlaat-vervangingsonderdelen voor uw auto

Voertuig selecteren

Op Kenteken

Uitlaat van premiumkwaliteit

Top Uitlaat auto-onderdelen van de beste fabrikanten

  • ELRING Uitlaat
  • BOSCH Uitlaat
  • BOSAL Uitlaat
  • DENSO Uitlaat
  • HJS Uitlaat

Uitlaat - Tips over controle, meest voorkomende defecten en vervanging

De verbrandingsgassen van otto- en dieselmotoren zijn bij uitstoot zeer heet en bovendien uiterst giftig. Omwille van een ordentelijke afvoer werden uitlaatinstallaties ontwikkeld. Deze onderdelen doen echter nog meer dan enkel afvoeren van uitlaatgassen. Een uitlaatinstallatie dient eerst en vooral daartoe, de in de verbrandingsmotor gegenereerde rook zodanig af te voeren, dat deze geen schade in of aan het voertuig aanricht. De tweede taak van de uitlaat is bijna net zo belangrijk: de ontploffingsgeluiden die tijdens de normale werkingscyclus in de motor ontstaan, te dempen zodat bij uitstoot enkel nog een geringe geluidsoverlast ontstaat. De uitlaat kan hierbij zelfs een meerwaarde toevoegen, doordat hij het voertuig een karakteristiek geluid verleent. De derde taak van het uitlaatsysteem is de reiniging van de uitstootgassen.

Onderdelen van een uitlaatinstallatie.

Een uitlaatinstallatie bestaat uit drie componenten:

  • Het buizensysteem loopt van het motorblok helemaal tot het eindstuk. De componenten zijn het spruitstuk, de downpipe, flexpijp, middenpijp en eindpijp. In het buizensysteem geïntegreerd zijn verschillende geluidsdempers. Dit kunnen de voor-, midden-, en einddemper zijn.
  • De uitstootreiniging bestaat uit de katalysator en de lambdasonde. In de katalysator wordt de bij de verbranding ontstane giftige stikoxide in onschadelijk stikstof en zuurstof omgezet. De lambdasonde meet de gasconcentraties in het hete uitlaatgas en geeft deze waarden aan de sturingseenheid verder. Deze regelt de benzinetoevoer in de motor zodanig dat er geen schade aan de katalysator ontstaat.
  • Verdere accessoires zijn de verschillende klemmen en pakkingen, die voor de montage en de werking van een uitlaatsysteem noodzakelijk zijn. Daarbij horen ook eind- en mondstukken, die het uiterlijk ten goede komen. Rubberen onderdelen worden sterk belast en kunnen op den duur scheuren vertonen. Wordt eenmaal schade vastgesteld, moeten deze onderdelen vervangen worden.

Vaak optredende defecten aan uitlaatinstallaties

De ergste vijand van de uitlaat is roest. Omdat uitlaatsystemen aan zeer sterke temperatuurschommelingen worden blootgesteld, is het aanbrengen van een antiroestlaag nauwelijks een optie. Behalve een zeer dure complete afwerking van edelstaal bestaat er geen mogelijkheid voor een duurzame roestvrije uitlaat. Bovendien roesten de afzonderlijke componenten niet alle even snel. De knaldempers zijn omwille van hun grootte in hoge mate onderhevig aan roest. Bij een beschadiging wordt het motorgeluid gaandeweg steeds luider. Deze onderdelen zijn over het algemeen zo voordelig, dat vervanging goedkoop, snel en duurzaam uit te voeren is.
De flexibele pijp bestaat in de regel uit edelstaal. Hij ondersteunt de compensatie van schommelingen van de motor en beschermt vooral de katalysator tegen onnodige trillingen. De sterke bewegingen en de temperatuurschommeling hebben op de flexibele pijp een schadelijke werking. Scheurt deze, wordt de motor extreem luid omdat de motorgeluiden niet meer worden gedempt. Flexpijpen zijn tevens zeer voordelig en makkelijk te vervangen. Spruitstukken zijn van zwaar gietijzer en houden het vaak een heel autoleven uit. Ook de middenpijp is meestal zeer duurzaam. De katalysator bestaat uit keramiek met platina beslagen. Deze platinalaag heeft normaal gezien het eeuwige leven. Door de onvermijdelijke trillingen kan echter het keramiekgedeelte schade oplopen. Valt een defecte katalysator niet meteen bij de uitlaatgascontrole op, kan hij door klapperen en ratelen van zich laten horen. Hier is een onmiddellijke vervanging raadzaam: een defect maar nog voorhandene keramiekonderdeel in een katalysator brengt bij een recycler misschien nog wat op. Het lege omhulsel is waardeloos.

Wettelijk kader

Uitlaatinstallaties zijn veiligheidsrelevante onderdelen met een ecologisch belang. Defecte uitlaatsystemen zijn door hun ontbrekende reinigings- en dempingsfunctie zeer schadelijk voor de omgeving. Het opzettelijk rijden met een auto met een kapotte uitlaat is illegaal en kan een boete opleveren.

Tips voor het onderhoud van de uitlaatinstallatie

Voor normale kleinere wagens en voertuigen uit de middenklasse zijn uitlaatsystemen in de regel zeer voordelig. Bij Auto-onderdelenexpert.nl vindt men bovendien zeer interessante speciale aanbiedingen. Slijtage aan uitlaatsystemen is nauwelijks te verhinderen. Een regelmatige controle of nog alle rubberen dichtingen in orde zijn en op hun plaats zitten helpt, schadelijke spanningen en scheuren in de uitlaat te vermijden. Verder is het zaak, tijdig voor vervanging te zorgen, zodat de gebruiksveiligheid van het voertuig gegarandeerd blijft.

Top bestsellers uit de categorie:

Andere onderdelen voor uw auto